Projekt nr 17 w ramach WBO 2017 dotyczy kolejnego etapu inicjatywy „Zielona plaża nad Odrą”, która została wybrana do realizacji w ramach WBO 2016. 

Reklamy